Видавництво ВІКАР

початок | видання | де придбати | зворотний зв'язок | посилання

 

Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М.

Економічна історія України і світу

Підручник

За ред. Б.Д. Лановика

К.: Вікар: Знання, 1999. — 737 с. (Вища освіта XXI століття). — Мова укр. Формат 60x84 1/16. — Паліт. тв.

Рекомендовано Міністерством освіти України.
ISBN 966-7293-06-8


АНОТАЦІЯ

Б.Д. Лановик — завідувач кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства, професор; З.М. Матисякевич і Р.М. Матейко — доценти цієї кафедри.

На основі новітніх досягнень історичної науки висвітлено історію господарства України та провідних держав світу. Дослідження економічної історії України у зіставленні з історією розвитку господарства провідних країн світу дає змогу узагальнити досвід господарського розвитку наших предків, зрозуміти сучасний стан економіки, визначити її ціннісні орієнтири, варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний викладачам і всім, хто цікавиться історією та економікою України.

< на початок


ЗМІСТ

Передмова 9

Книга 1. Економічна історія світу 13

Частина I. Господарство первісної доби і староавніх цивілізацій (з найдавніших часів до IV ст. н.е.) 15
Розділ 1. Господарський розвиток за первісної доби 15 Розділ 2. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій 19
2.1. Особливості східного рабства 19
2.2. Господарство Стародавньої Греції 22
2.3. Античний Рим: економічні причини розквіту і занепаду 29
2.4. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я 44
Частина II. Господарство в добу середньоіччя 52
Розділ 1. Господарство Європи в V—XV ст. 52
1.1. Землеволодіння і сеньйоріально-селянські відносини 52
1.2. Агрокультура і сільськогосподарська техніка 73
1.3. Середньовічне місто, розвиток ремесла 81
1.4. Торгівля. Кредит. Фінанси 89
Частина III. Становлення і розвиток господарства індустріальної та постіндустріальної епох (XVI ст. — до наших днів) 99
Розділ 1. Господарство країн Європи, США у період генези індустріального суспільства (XVI—XVIII ст.) 99
1.1. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи 99
1.2. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи 117
Розділ 2. Економічний розвиток провідних країн світу в XIX — на початку XX ст. 127
2.1. Промисловий переворот 127
2.2. Індустріалізація 145
2.3. Особливості аграрного розвитку 164
2.4. Міжнародні економічні відносини 171
Розділ 3. Господарство світу в міжвоєнний період 183
3.1. Подолання економічних наслідків першої світової війни та стабілізація господарства 183
3.2. Світова економічна криза 1929—1933 рр. і економічний розвиток у 30-х роках XX ст. 194
Розділ 4. Світове господарство (1939 р. — 90-ті роки XX ст.) 208
4.1. Економіка країн світу в роки другої світової війни 208
4.2. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку другої половини 40—90-х років XX ст. 216
4.3. Індустріалізація сільського господарства 260
4.4. Міжнародні економічні відносини 271
4.5. Нові індустріальні країни: їхнє становлення і економічний розвиток 290
Книга 2. Економічна історія України 301
Розділ 1. Господарство українських земель у праісторичні часи та княжий період 303
1.1. Процес феодалізації селян і земельні відносини 309
1.2. Ремесла. Міста 323
1.3. Торгівля. Фінанси 333
Розділ 2. Господарство України в ХVІ—ХVІІІ ст. 349
2.1. Аграрні відносини в Україні у XVI — першій половині XVII ст. 349
2.2. Аграрна еволюція українських земель у другій половині XVII—XVIII ст. 362
2.3. Мануфактурний період української промисловості 402
2.4. Розвиток українського національного ринку. Фінанси 423
2.5. Господарство Запорозької Січі 451
Розділ 3. Господарство України в XIX — на початку XX ст. 463
3.1. Промисловий переворот 463
3.2. Індустріалізація 476
3.3. Промисловий розвиток західноукраїнських земель 488
3.4. Сільське господарство України в дореформенийперіод 501
3.5. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст. 521
3.6. Зародження і розвиток кооперативного руху 548
3.7. Внутрішня і зовнішня торгівля 564
3.8. Фінанси і кредит 579
Розділ 4. Господарство України в 1914—1939 рр. 596
4.1. Економічне становище України в 1914—1921 рр. 596
4.2. Нова економічна політика в Україні 613
4.3. Індустріалізація та колективізація: позитивні і негативні наслідки 620
4.4. Західноукраїнські землі в 20—30-х роках XX ст. 630
Розділ 5. Господарство України в 1939 р. — 90-ті роки XX ст. 645
5.1. Господарство України в роки другої світової війни 645
5.2. Відбудова і розвиток промисловості 654
5.3. Сільське господарство 671
5.4. Фінанси, кредит, добробут 681
5.5. Участь України в світовому господарстві 690
5.6. Економіка незалежної України 697

Короткий термінологічний словник 721
Список використаної літератури 727

< на початок


початок | видання | де придбати | зворотний зв'язок | посилання
Усі права застережено © ТОВ "Видавництво Вікар", 1996-2000.
Оформлення —

Украинский центр Интернет-рекламы "ECHO"