Видавництво ВІКАР

початок | видання | де придбати | зворотний зв'язок | посилання

 

Сизоненко В.О.

Підприємництво

Підручник

К.: Вікар: Знання, 1999. — 438 с. — (Вища освіта XXI століття). — Мова укр. — Формат 60x84 1/16. — Паліт. тв.

ISBN 966-7293-49-1АНОТАЦІЯ

Автор — доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук.

Розглядаються шляхи формування та розвитку сучасного підприємництва в Україні, питання організації бізнесу. Аналізуються міжнародні та макроекономічні аспекти підприємництва, діяльність фінансових посередників на ринку цінних паперів. Розкриваються складові успіху підприємницької діяльності, форми менеджменту та механізм їх реалізації, організація фінансування та умови ефективного використання кредитів. Досліджується інноваційна практика підприємства та інвестиційне проектування, побудова системи економічного зростання фірми. Наводяться методичні поради з вивчення підприємництва, практичні завдання, основні терміни, запитання та тести для перевірки засвоєння матеріалу.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, слухачів вищих шкіл бізнесу, менеджерів, маркетологів, підприємців практиків.

< на початок


ЗМІСТ

Передмова 8

Розділ 1. Вступ до підприємництва 19

Тема 1.1. Підприємництво в ринковій системі господаювання 19
Загальна характеристика ринкової системи господарювання 20
Типи ринкових економічних систем 27
Сучасне розуміння підприємництва 35
Тема 1.2. Організація бізнесу і заснування фірми 49
Організаційно-правові форми підприємництва 50
Банківське обслуговування бізнесу 58
Маркетингові дослідження ринкового середовища 63
Тема 1.3. Формування підприємництва в процесі роздержавлення і приватизації власності 80
Реформування власності – основа формування суб’єктів підприємницької діяльності 81
Концепція роздержавлення і приватизації та механізм її реалізації 83
Фінансові аспекти приватизації 91
Оренда як форма роздержавлення власності 95
Тема 1.4. Особливості міжнародного підприємництва 105
Сучасні світогосподарські зв’язки 106
Основні форми спільного підприємництва 113
Створення і реєстрація спільних підприємств. Реєстрація іноземних представництв 121
Організація міжнародних розрахунків 128
Розділ 2. Макроекономічне регулювання підприємницької діяльності 141
Тема 2.1. Основні форми державного регулювання підприємництва 141
Сучасні моделі розвитку підприємництва 142
Необхідність та економічна сутність регулювання
підприємництва 144
Методи й механізми регулювання підприємницької
діяльності 150
Регулювання підприємництва в розвинених ринкових системах і в перехідній економіці 153
Тема 2.2. Система оподаткування та практика її застосування 164
Загальна характеристика системи оподаткування
в Україні 165
Податок на додану вартість 171
Оподаткування прибутку підприємств 176
Податки на доходи фізичних осіб 180
Тема 2.3. Діяльність фінансових посередників на ринку
цінних паперів 191
Фондовий ринок України: структура, суб’єкти, державне регулювання та саморегуляція 192
Інституції спільного інвестування 201
Інвестиційний бізнес: управління активами
інвестиційних компаній та інвестиційних фондів 216
Розділ 3. Мікроекономіка та стратегія зростання фірми 231
Тема 3.1. Особливості економіки комерційного
підприємства 231
Підприємство в системі ринкових відносин 232
Система показників виробничо-комерційної діяльності підприємства 240
Формування ціни в ринкових умовах 245
Тема 3.2. Мотивація підприємництва 264
Сучасні теорії мотивації 264
Нові форми організації заробітної плати й доходу 270
Матеріальна зацікавленість і соціально-психологічний клімат у підприємницьких структурах 272
Тема 3.3. Менеджмент у підприємництві: функції та механізм успіху 283
Основи менеджменту 284
Забезпечення ефективної діяльності фірми 289
Моделі й методи винесення рішень 298
Тема 3.4. Аналіз підприємницької діяльності і фінансовий менеджмент підприємства 316
Необхідність і напрямки аналізу підприємницької діяль-ності 317
Методика проведення аналізу фінансової звітності
підприємства 322
Основні напрямки фінансового менеджменту фірми 333
Тема 3.5. Інноваційне підприємництво та інвестиційна діяльність фірми 348
Інновації як фактор економічного зростання
підприємства 349
Специфіка інвестиційної діяльності в перехідній
економіці 362
Основи інвестиційного проектування 371
Тема 3.6. Конкурентоздатність підприємницьких операцій 385
Вибір в умовах невизначеності 386
Валютні операції 394
Лізинг як форма фінансової підтримки підприємництва 400

Висновки 417
Література 427

< на початокпочаток | видання | де придбати | зворотний зв'язок | посилання
Усі права застережено © ТОВ "Видавництво Вікар", 1996-2000.
Оформлення —

Украинский центр Интернет-рекламы "ECHO"